0

قوانین کپی رایت در فایل های اینترنتی

تاریخ انتشار 99/05/30 ساعت:12:54
.ugb-92e653b .ugb-cta__title,.ugb-92e653b .ugb-cta__description,.ugb-92e653b .ugb-button-container{text-align:center !important}.ugb-92e653b .ugb-cta__item{background-color:#ffffff !important}.ugb-92e653b .ugb-cta__item:before{background-image:linear-gradient(90deg,#ffffff 0%,#e6faff 100%) !important}.ugb-92e653b .ugb-cta__title{font-size:2em !important;color:#0693e3}.ugb-92e653b .ugb-cta__description{font-size:1.05em;color:#000000}.ugb-92e653b .ugb-button .ugb-button--inner{color:#cf2e2e !important}.ugb-92e653b .ugb-button{border-color:#cf2e2e !important;border-radius:6px !important}.ugb-92e653b .ugb-button:hover .ugb-button--inner{color:#cf2e2e !important}.ugb-92e653b .ugb-button:before{border-radius:6px !important}.ugb-92e653b ...